Befolkat i tusen år

Man har funnit kvarlämningar från Oslotrakten som tyder på att platsen har varit befolkad sedan cirka 1000 år tillbaka. oslos historiaStrax öster om Oslo ska det ha funnits ett handelscentrum under ledning av en man vid namn Harald Hardråde omkring år 1050.

De första bosättarna i Oslo levde i små, enkla trähus. Kristendomen var på intågande och mellan 1000 och 1300 uppfördes fyra kloster och sex kyrkor i staden.

Norge och Sveriges första union

Oslos storhetstid hade sin början när kung Håkan V Magnusson, som kröntes år 1299, gifte sig med den Nordtyska prinsessan Eufimia av Rugens. Han lät bygga Akershus som sitt privata residens. Genom giftermålet mellan Magnussons dotter Ingebjørg, år 1319, enades broderländerna Norge och Sverige för första gången. Unionen skrevs på i biskopens slott, var Oslo Ladegård är idag.

Under Medeltiden hade Oslo cirka 3000 invånare och stadens yta var inte större än den som idag upptas av Slottsparken. Hälften av Osloborna dog i pesten år 1349 och därefter styrdes Norge av Danmark.

År 1523 gjorde ett gäng soldater ur den dansk-norska monarkin intrång i Mariakyrkan och stal alla rikedomar. Den katolska biskopen konverterade strax därefter till protestantism och reformeringen var total år 1537, trots många invånares motstånd.

Oslo ödelades och återuppbyggdes som Christiania

Hela Oslo brann ner till grunden under en tre dagar låg eldsvåda år 1624. Kung Kristian IV av Danmark-Norge bestämde sig för att bygga upp Oslo igen, men denna gång på andra sidan av Bjørvika och i tidstypisk renässansestetik. Christiania kallade kungen sedan staden, efter sig själv.

En tidig morgon år 1716 invaderades Christiania av Sveriges kung Karl XII. Denna invasion ledde till massförstörelse och en hel del livspill, men han lyckades inte ta staden i besittning. Ungefär samtidigt rasade det en hel del krig även i Österrike som påminner mycket om det som hände i Norden och vill du titta närmare på det har du tur eftersom det är relativt prisvärt med hotell i Wien.

Kungen av Danmark gav Norge till Sverige år 1814 och Norges första konstitution skapades den 17:e maj samma år. Folket i staden var mycket nöjda över unionsbytet.

Christiania blir huvudstad

Nu var Christiania plötsligt huvudstad i Norgeprovinsen och byggnader som det kungliga palatset, den norska banken och Oslo børs, samt Norges första universitet uppfördes. Staden växte i både invånarantal och byggnationer, på ett sätt som sällan skådats i Europa, och ekonomin stärktes något enormt.

Självständighet

År 1905 fick Norge sin självständighet från Sverige och Christiania blev Norges huvudstad. År 1924 fick staden namnet Oslo.

Under resterande 1900-tal har läget i Oslo varit förhållandevis avspänt, folkökningen lättade lite på 1960-talet och Oslo blev mindre industriell och mer metropolisk i sin framtoning.